Kinesiologins historia i Sverige
och historien bakom Svenska Kinesiolog Förbundet - Swedish Kinesiology Association1854 - ordet Kinesiology skapas och myntas av professor Carl August Georgii, huvudlärare på Kungliga Gymnastiska Central Institutet, GCI i Stockholm. Utbildningen är världsunik, både till innehåll och till status. Det är världens första skola för utbildning är sjukgymnaster och Sverige blir 1887 det allra första landet i världen som ger statlig legitimation till denna nya yrkesgrupp. De arbetar aktivt för att påverka och bota sjukdomar och nedsatt funktion i kroppens muskler, leder och inre organfysiologi.
Denna inriktning är idag bannlyst inom modern sjukgymnastik, men lever kvar inom den moderna kinesiologin Applied Kinesiology (och andra närstående grenar och metoder inom modern kinesiologi).

1858 - ordet Kinesiologi myntas som en översättning från "kinesiology" av professor Lars Gabriel Branting, rektor på GCI, Kungliga Gymnastiska Central Institutet.

1895 - den första boken i världen med titeln "Kinesiology" publiceras i USA av svenske sjukgymnasten/fysioterapeuten Nils Posse - "The Special Kinesiology Of Educational Gymnastics".

1900-talets början i Sverige - den svenska ursprungliga kinesiologin dör ut i Sverige. Dåtidens sjukdomsbehandlande sjukgymnastik underställs läkare på sjukhus och blir degraderad till enbart rehabilitering.

1900-talets början i USA - ordet "kinesiology" har överlevt i USA och tanken lever vidare att kunna påverka kroppens inre fysiologi. Man arbetar med sjukdomstillstånd med hjälp av de ursprungliga svenska muskeltesterna "manual muscle testing" och behandling görs av muskler, ryggrad och nervsystem.

1964 - kiropraktor George Goodheart skapar den helt nya medicinska grenen "Applied Kinesiology", baserad på manuell muskeltestning för att arbeta med en avancerad form av manuell neurofysiologi inom kiropraktiken. Nu blandar man en avancerad manuell muskeltestning med kiropraktik, näringsterapi, psykologi, akupunktur.

1972 - den amerikanske kiropraktorn John F. Thie skapar en förenkling av den mer proffessionella metoden Applied Kinesiology och kallar den för "Touch for Health", tänkt att bli en vardaglig kinesiologi i familjen och bland vänner.

1976 - organisationen "International College of Applied Kinesiology ICAK" grundas i USA av amerikanska kiropraktorer. ICAK är endast öppen för de som är legitimerade och får ställa diagnoser (läkare, kiropraktor, osteopat, etc).

1976 - kinesiologi återvänder till Sverige i en annan och ny form än den som försvann mer än 50 år tidigare. Kiropraktor och sportkinesiolog Leroy Perry introducerar, genom sprintern Christer Garpenborg, Applied Kinesiology till svenska naprapater och osteopater på GGI i Göteborg.

1979 - Peter Szil och Bippan Norberg lär sig Touch for Health i USA och tar denna folk-kinesiologi till Sverige. Det svenska namnet blev "Kroppsbalansering" och snabbt hölls många helgkurser till utbildade terapeuter i landet. Inom något år hade över 2000 svenskar lärt sig Kroppsbalansering/Touch for Health.

1983 - Peter Szil och Bippan Norberg blir de första Nordiska Instruktörstränarna i Kroppsbalansering/Touch for Health. De håller under åren 1983-1986 sina kurser för att utbilda lärare och instruktörer i kinesiolog.

1983 - Kinesiologerna i Danmark organiserar sig i KAD Kinesiologiforeningen af Danmark, KAD83. Kinesiolog John Barton från USA lär ut Biokinesiology till svenska terapeuter, inbjuden av kinesiolog och naturläkare Peter Wilhelmsson.

1984 - Svenska Kroppsbalanserings Förbundet grundas av naprapat Ken Gillemo Lavendel i Göteborg. Richard D. Utt introducerar sin Applied Physiology i Sverige.

1984 - Föreningen för Kroppsbalansering grundas av Peter Szil och Bippan Norberg i Stockholm. Föreningen är för alla de nyutbildade Instruktörerna inom Kroppsbalansering/Touch for Health.

1986 - Switching Kinesiology, efter 1988 byttes namnet till Muscletesting And Communication Kinesiology, grundas av Mac Pompeius Wolontis i Stockholm. Det är den allra första nya kinesiologi-metoden som skapas i Sverige inom den moderna kinesiologin. Den första kursen hålls i januari 1997. Metoden utvecklas hela tiden och 1995 byter metoden till sitt nuvarande namn Manual Kinesiology och omfattar 2020 totalt 1500 timmars utbildning.

Läs vidare om de olika kinesiologi-metoder och instruktörer som finns i Sverige idag.

1987 - Pastorn och kinesiologen Jim Reid föder idén om en världsomspännande kinesiologi-organisation kallad ASK. Han och Gordon Stokes (den allra första instruktörstränaren inom Touch for Health) bildar amerikanska ASK, Association of Specialized Kinesiologists. ASK blir senare ombildad till IASK - International Association of Specialized Kinesiologists.

1987 - Brian Butler i England/UK hör talas om ASK i USA och bildar sin ASK - Association of Systematic Kinesiology. Kinesiolog och akupunktör Torbjörn Hansson (Tobe Hanson) tar idén vidare till Sverige under våren 1987.

1987 - Torbjörn Hansson och Mac Pompeius Wolontis grundar svenska ASK - Alternativmedicinska Sällskapet för Kinesiologi. 1987/1988 finns det 3 ASK-organisationer i världen: USA, England och Sverige.

1987 - Mac Pompeius Wolontis grundar Sveriges första skola för modern kinesiologi, Svenska Kinesiologi Skolan.

1987 - Kroppen i Balans är namnet på den allra Första Nordiska Kinesiologikonferensen som arrangeras i Skandinavien. Arrangör är Mac Pompeius Wolontis och 150 utövare av kroppsbalansering och kinesiologi kommer till Stockholm för föredrag i 2 dagar i oktober 1987.

1988 - Alternativmedicinska Sällskapet för Kinesiologi, ASK får snabbt nya medlemmar och har nu 200 medlemmar i Sverige och ett dussitals medlemmar i Norge, som då saknade egen kinesiologiorganisation.

1988 - Yrket Kinesiolog skapas i Sverige av Mac Pompeius Wolontis. Ordet och termerna "kinesiologi" och "kinesiology" kommer ursprungligen från Sverige, men man hade ingen titel kring det namnet under 1800-talet. Alla som arbetade professionellt med kinesiologi i sina behandlingar mellan 1979-1988 hade andra terapimetoder som sin grundläggande utbildning. De var naprapater, kiropraktorer, osteopater, akupunktörer, massörer. Men ingen yrkesutbildning till "Kinesiolog", som ett eget yrke med en egen yrkestitel, fanns i Sverige före höstterminen 1988.

1988 - Svenska Kinesiologi Skolan startar under augusti-december världens första Heltidsutbildning i kinesiologi, 500 timmas utbildning under 1 termin. De 14 eleverna fick den nya yrkestiteln Examinerad Kinesiolog.
Varför Kinesiologiskolan i Sverige valde 500 timmars yrkesutbildning var för att den nybildade internationella organisationen IASK-International Association of Specialized Kinesiologists 1988 har som minimikrav, för att få vara vanlig medlem, 150 timmars utbildning (motsvarar 19 hela dagar).
För att få vara yrkesmedlem är minimigränsen på 500 timmars utbildning i kinesiologi. 500 timmars utbildning blev då den nya standarden för Kinesiolog-utbildningar.

1991 - Kinesiologi i Norden är namnet på den Andra Nordiska Kinesiologikonferensen som arrangeras i Skandinavien. Arrangör är Mac Pompeius Wolontis och 180 stycken utövare av kinesiologi kommer till Stockholm för en 3 dagar lång konferens, med 2 amerikanska workshops (bland annat med Gordon Stokes), utställningar och föredrag.

1993 - Svenska Kinesiologi Skolan startar en ny yrkesutbildning till Diplomerad Kinesiolog, med nio stycken 7-dagars-seminarier under två år. Utbildningens omfattning är som tidigare 500 timmar. Utbildningen hålls efter det varje år från 1993-2020.

1995 - Kinesiolog Förbundet är det nybildade yrkesförbundet för Diplomerade Kinesiologer och grundas av Mac Pompeius Wolontis, naprapaterna Maria Olsson-Björnänger och Mats Janander.

1998 - Kinesiolog Förbundet har 100 medlemmar som är yrkesutbildade diplomerade kinesiologer. Förbundet beslutar att gå upp i Svenska Kroppsterapeuters Riksförbund SKR och bli en självständig sektion i förbundet.

2001 - Svenska Kroppsterapeuters Riksförbund SKR (och deras Kinesiologi-sektion) går upp i Sveriges största förbund: Kroppsterapeuternas Yrkesförbund KRY, med 4500 medlemmar, de allra flesta massörer. Kinesiologi-sektionen har till en början ca 100 medlemmar. Kinesiolog Sabine Rosén är aktiv och driver sektionen. Hon går sedan vidare till den internationella IASK, och är först sekreterare och sedan (2018) dess ordförande. Efter några år avskaffar KRY sektionerna och det finns idag en grupp med kinesiologer i KRY, antal ca 50 stycken.

2005 - Flera nya kinesiologi-metoder växer fram i Sverige. Ulf Kilman grundar sin egen nya metod Holografisk Kinesiologi - HKT (baserad på Clinical Kinesiology från USA) och Björn Westin skapar den nya Akupraktor® Kinesiologi (baserad på kinesisk TCM och kinesiologi), som ingår i den större svenska metoden "Manual Kinesiology".

2010 - IASK-International Association of Specialized Kinesiologists och kinesiolog Sabine Rosén arrangerar en internationell 2 dagars konferens med föredrag i Stockholm. Det kommer 7 kinesiologer från Sverige och drygt 10 kinesiologer från olika länder i världen, flera åker t.o.m. från Brasilien.

2018 - 3e Kinesiologikonferensen är namnet på den Tredje Kinesiologikonferensen som arrangeras i Sverige. Arrangör är Mac Pompeius Wolontis och 70 stycken svenska kinesiologer från hela landet håller en 1-dagars konferens i Stockholm med föredrag.

2019 - Svenska Kinesiolog Förbundet och Swedish Kinesiology Association grundas av Mac Pompeius Wolontis, Tor Dagerberg, Björn Westin, Daisy Intisdotter för att återigen organisera de svenska Diplomerade Kinesiologerna i en egen förening och förbund.
Alla som vill stödja utvecklingen av svensk kinesiologi genom information, forskning, utveckling och spridandet av kinesiologi och manuell muskeltestning i Sverige är välkomna som medlemmar. Alla som vill kan komma med som Supportmedlemmar.
De som har en godkänd utbildning, likt Svenska Kinesiologi Skolan's alla utbildningar till Diplomerad Kinesiolog, med minst minst 500 timmars utbildning, är välkomna med som Yrkesmedlemmar.(denna text är skriven under © copyright av Svenska Kinesiologi Skolans grundare Mac Pompeius Wolontis. Den får endast återges om hänvisning ges till författaren och denna webbplats: www.Kinesiolog.org)


 Svenska Kinesiolog Förbundets logotype och registrerade varumärke
Svenska Kinesiolog Förbundets logotype och ® registrerade varumärke
Svensk KinesiologiSwedish Kinesiology


Svenska Kinesiolog Förbundet
Swedish Kinesiology AssociationSvenska Kinesiolog Förbundet: www.Kinesiolog.org
Medlemsbokning: www.Kinesiolog.nu
Swedish Kinesiology Association: www.Kinesiology.org


Svenska Kinesiologi Skolan: www.Kinesiologi.se
Swedish Academy of Kinesiology: www.Kinesiology.com

Postadress: Sigtunagatan 4 A, SE-113 22 Stockholm, Sweden

Email-epost: info@kinesiolog

 Kinesiolog.org logotype varumärke
Webb-produktion, design och © copyright: Mac Pompeius Wolontis, www.Kinesiology.com , Sweden